Hospital de Mataró

Departament de Sanitat i Seguretat Social-Generalitat de Catalunya | 01/07/2099
Tipología Hospitales Generales Documentación Bibliografias Hospital de Mataró


Monográfico sobre el Hospital de Mataró que muestra el proceso de diseño y construcción en el marco físico de la actividad asistencial, así com el programa funcional de las diferentes áreas y servicios de este nuevo hospital.
Presentació.5
La sanitat a Catalunya.6
La comarca del Maresme.8
Els antecedents.10
El programa funcional.12
El Iloc.14
La implantació.16
Els accessos.22
L'estructura de circulacions.24
La zonificació i les relacions.28
Els espais públics.32
EIs espais assistencials.38
Els serveis centrals.54
Les àrees d'estudi.58
Les àrees administratives.60
Les àrees de personal.62
Els serveis generals.64
La infraestructura tècnica.66
L'equipament.68
Característiques.70
Dades.78
Crèdits.82
Montaner i Campreciós, F.Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Plata